Fotka

Piktogram Výpočty osvětlení

Výpočty osvětlení dle platných norem, rychle a profesionálně

Poptat službu
Fotka

PROFESIONÁLNÍ VÝPOČTY OSVĚTLENÍ

Zpracováváme profesionální výpočty osvětlení dle platných norem. Ať se jedná o kancelářské prostory, výrobní nebo skladovací halu, sportoviště, vyšetřovnu, laboratoř nebo veřejné osvětlení - výpočet od nás je vždy vytvořen tak, aby nejen splňoval požadavky legislativy, ale byl také tzv. "montovatelný", což ušetří čas a zbytečné starosti montážní firmě a tím pádem šetří peníze investorovi.

Také zpracováváme výpočty denního osvětlení (proslunění) pro provozovny, školy/školky, byty apod. Dále zpracováváme výpočty osvětlení pro pěstební aplikace v jednotkách PPFD (umoll/m2)s, které se vztahují k rychlosti fotosyntézy rostlin (skleníky, pěstební komory, vertikální farmy atp).


Fotka

OD NÁS POUZE KVALITNÍ VÝSTUPY

Výstupem výpočtu osvětlení je PDF dokument, který obsahuje zakreslené prostory (ve 2D/3D), seznam použitých svítidel, výsledkovou listinu prokazující splnění základních parametrů (zj Em osvětlenost, Uo rovnoměrnost, index oslnění UGR, podání barev Ra, CCT teplotu chromatičnosti, jasy vozovek, činitel denní osvětlenosti), dále okótované pozice svítidel, mapy izolinií, vizualizace prostor (2D/3D, nepravé barvy). Pozice svítidel lze poskytnout ve stavebním datovém formátu DXF pro zpracování např. projektantem elektro.

Naše výstupy poskytujeme z výpočetních programů: WILS BUILDING 7 a DIALUX EVO. Tyto programy umožňují výpočty tokovou a bodovou metodou.

Naše výpočty lze opatřit razítkem certifikovaného Metrologa II. kvalifikačního stupně vydaného akreditovaným orgánem ČIA 3008 (ČMS) nebo razítkem soudního znalce se specializací na světelnou techniku (ELEKTROTECHNIKA 36/1967 Sb.).


Fotka

PŘEHLED ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM PRO OBLAST OSVĚTLENÍ


Vybrané normy obsahující požadavky na osvětlení pro různé aplikace:

 • ČSN EN 12464–1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory
 • ČSN EN 12464–2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
 • ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení
 • ČSN EN 12193 – Světlo a Osvětlení – Osvětlení sportovišť
 • ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení
 • TNI 36 0450 Rušivé oslnění při osvětlení vnitřních prostorů
 • TNI 36 0451 Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
 • ČSN EN 13201–1 Osvětlení pozemních komunikací – Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
 • ČSN EN 13201–2 Osvětlení pozemních komunikací – Část 2: Požadavky
 • ČSN EN 13201–3 Osvětlení pozemních komunikací – Část 3: Výpočet
 • ČSN EN 13201–4 Osvětlení pozemních komunikací – Část 4: Metody měření
 • ČSN EN 13201–5 Osvětlení pozemních komunikací – Část 5: Ukazatelé energetické náročnosti
 • Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy (TKP15)

V případě denního osvětlení (DO) se jedná o tyto normy:

 • ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
 • ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
 • ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
 • ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov


Závaznost většiny světelných norem vyplývá z Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.) a dalších právních předpisů a jsou předmětem kontroly ze strany různých orgánů státní moci (např. Krajských hygienických stanic ČR, Stavebního úřadu, Inspektorátu bezpečnosti práce, Hasičského záchranného sboru ČR...).


Máte zájem o více informací?
Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat v nezávazné poptávce.

Jsou akceptovány pouze JPG, PDF, ZIP, DWG a DXF soubory, více souborů lze vybrat při držení klávesy CTRL


Tato stránka je chráněna reCAPTCHA od Google.

Uplatňují se Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby