Fotka

Piktogram Dotace na osvětlení

Zpracujeme technické podklady pro úsporné projekty, pomůžeme uspořádat výběrové řízení pro dotační titul v oblasti osvětlení, pro soukromý i veřejný sektor.

Poptat službu
Fotka

Kvalitní technické podklady od profesionálů - základ úspěchu v úspoře na osvětlení

Pouze kvalitně připravený projekt přináší nejvyšší finanční a energetické úspory na osvětlení. Proč? Protože je připraven s ohledem na to, aby byl snadno realizovatelný, a využíval jen kvalitní a úsporná svítidla. Takový projekt se dobře soutěží a realizační firmě dobře montuje.

Zpracujeme technické podklady pro úsporné projekty nebo pomůžeme uspořádat celé výběrové řízení pro dotační titul zaměřený na úspory energie v oblasti osvětlení a to jak pro soukromé subjekty, tak státní správu a samosprávu.

Fotka

Aktuálně zpracováváme pro veřejný sektor

Pro města a obce Výzva č. NPO 1/2022 – Rekonstrukce veřejného osvětlení – Komponenta 2.2.2:

 • vytvoření nebo aktualizace existujících pasportů VO a zpracování předmětných pasportů pro dotační titul
 • energetický posudek/audit (výpočet úspor) vč. závěrečného energo posudku
 • zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti
 • zpracování projektové dokumentace vč. výpočtů osvětlení a rušivého světla vč. rozpočtu a harmonogramu
 • metrologie a zkušebnictví svítidel (přezkušujeme vlastnosti svítidel ve vlastní fotometrické laboratoři)
 • autorizované měření osvětlení vč. měření jasovou kamerou pro jednotlivé úseky komunikací vč. přechodů pro chodce
 • poradenství a autorský dozor


Fotka

Aktuálně zpracováváme pro soukromý sektor

Pro soukromé investory probíhá příprava projektů z aktuálního dotačního titulu OPTAK – Úspory energie (2.výzva).

Připravíme projekt „Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů“ spočívající v úspoře elektrické energie na (vnitřním) osvětlení:

 • pasportizace současného stavu
 • vypracování projektové dokumentace výměny svítidel, výměny silových rozvodů vč. řešení rozváděčů
 • výpočty denního, umělého a nouzového osvětlení dle aktuálně platných norem
 • energetický posudek (výpočet úspor), vyhodnocení kritérií dotačního titulu
 • zpracování rozpočtu a harmonogramu akce
 • metrologie a zkušebnictví svítidel (přezkušujeme vlastnosti svítidel ve vlastní fotometrické laboratoři)
 • technické poradenství v průběhu celého zadávacího řízení a autorský dozor


Máte zájem o více informací?
Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat v nezávazné poptávce.

Jsou akceptovány pouze JPG, PDF, ZIP, DWG a DXF soubory, více souborů lze vybrat při držení klávesy CTRL


Tato stránka je chráněna reCAPTCHA od Google.

Uplatňují se Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby